Sterke designs logo transparantPlan Gratis Gesprek

Privacybeleid Sterke Designs

https://sterkedesigns.nl – eigenaar Peter Sterke

Sterke Designs is een onderdeel van Mijn Sterke Producties, gevestigd aan de Brammershoopstraat 36, 7858 TD Eeserveen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

kvk: 27274592

Telefoon: 0650658227

Verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt doordat je van mijn diensten gebruikt maakt of omdat je zelf jouw gegevens om een andere reden hebt verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

  • IP-adres

  • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dit is voor mij niet te controleren en ouders of voogd worden geadviseerd online gedrag te controleren van hun minderjarigen. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via peter@sterkegroep.nl. Deze informatie wordt dan door mij verwijderd.

Doel en grondslag verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Om contact op te nemen via telefoon of e-mail om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.

  • Informeren over wijzigingen van mijn diensten.

  • Om informatie te delen over mijn diensten, nieuwe diensten, producten en het versturen van nieuwsbrieven.

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een correcte administratie voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaren van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer: 7 jaar t.b.v. administratie (grondslag: wettelijke verplichting).

  • Telefoonnummer en e-mailadres: zolang wij een zakelijke relatie onderhouden staan de gegevens in mijn mailaccount en adressenboek (grondslag: overeenkomst). Wanneer de relatie officieel beëindigd is, je bent uitgeschreven van verdere mailing of wij gedurende een periode van vijf jaar geen contact hebben gehad, worden gegevens verwijderd.

Als je akkoord bent gegaan met het gebruik van analytische cookies, tijdens het bezoek aan mijn website, wordt bewaard: (geanonimiseerde) IP-adres, je internetbrowser, apparaat type en gegevens over jouw activiteiten op mijn website. Voor de duur van 14 maanden in Google Analytics (grondslag: toestemming).

Persoonsgegevens gedeeld met derden

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij de volgende bedrijven worden persoonsgegevens opgeslagen:

  • Jortt – facturen en offertes (voor- en achternaam, adresgegevens)

  • ActiveCampaign – CRM. Daar bewaar ik jouw contactgegevens vanaf eerste contact.

  • Bonjoro – Videocommunicatie – jouw gegevens via Active campaign

  • Trello – Jouw naam en emailadres voor het delen van de voortgang van diensten

  • Atarim – jouw naam en emailadres voor het communiceren over aanpassingen op de gemaakte website

  • Tidycal – De ingevulde contactgegevens bij het maken van een online afspraak.

  • The Office Belastingadviseurs – Inzicht in de boekhouding voor het verwerken van de belastingaangifte.

  • Apple ICLOUD – opslag van eventuele back-up van jouw website en administratieve documenten en verslagen.

  • PayPal – voor betalingen voor websiteanalyses worden bankgegevens via een beveiligde verbinding gedeeld met PayPal.

Cookies, of vergelijkbare techniek

Voor het gebruik van Cookies verwijs ik naar het document cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Persoonsgegevens waar ik over beschik worden dan naar jou, of naar in ander in jouw opdracht, gestuurd. Dit d.m.v. een digitaal bestand.

Verzoek voor één of meerdere van bovenstaande mogelijkheden kan gestuurd worden naar peter@sterkegroep.nl. Binnen 4 weken wordt op jouw verzoek gereageerd. Er is eventueel een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk. Ik neem hiervoor alle mogelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Bij vermoedens van onrechtmatigheden of misbruik het verzoek om direct contact op te nemen via peter@sterkegroep.nl.  

Genomen maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op mijn apparaten en website.

  • Gestuurde gegevens via de website gaan via een beveiligde internetverbinding (SSL/TLS). Dit kun je controleren in de adresbalk: ‘https’ en het hangslotje.

  • Gebruik van unieke, sterke wachtwoorden